Nauczyciele przedmiotów

rok 2022/2023

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

o   Dąbrowska Katarzyna

o   Dowejko Anna

o   Hryniewicka Ewelina

o   Iwaniuk Dorota

o   Konopko Anna

o   Korzeniewska Agata

o   Misiejuk Iwona

o   Nieścior Grażyna

o   Półkośnik Anna

o   Półkośnik Sylwia

o   Sasinowska Beata

o   Zajkowska Barbara

MATEMATYKA

o   Lewończuk Iwona

o   Zdancewicz Anetta

JĘZYK POLSKI

o   Brzezińska Barbara

o   Fiłończuk Joanna

o   Wardowicz Alina

JĘZYK ANGIELSKI

o   Brzozowska Marta

o   Lajdorf Barbara

o   Sołowianowicz Joanna

PRZYRODA/BIOLOGIA

o   Szymańska Hanna

GEOGRAFIA

o   Chrzanowska Dominika

RELIGIA KATOLICKA

o   Borek Elżbieta

o   Harasimowicz Piotr

RELIGIA PRAWOSŁAWNA

o   ks. Kiczko Mateusz

WYCHOWANIE FIZYCZNE

o   Chyża Katarzyna

o   Klimaszewski Jacek

o   Zajko Zbigniew

FIZYKA

o   Pytel Natalia

INFORMATYKA/TECHNIKA

o   Klem Krzysztof

HISTORIA

o   Mierzyński Dariusz

o   Paszko Katarzyna

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

o   Paszko Katarzyna

CHEMIA

o   Zieniuk Raisa

MUZYKA

o   Artysiewicz Dorota

o   Rodziewicz Katarzyna

PLASTYKA

o   Gremza Urszula

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

o   Chrzanowska Dominika

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

o   Kotyńska Ewa

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe nr 87 Białymstoku

ul. Magnoliowa 13, 15-669 Białystok
ADRESY EMAIL zsps5@um.bialystok.pl

TELEFONY KONTAKTOWE
Telefon: sekretariat  85 661-51-34
Telefon: portiernia 85 66-16-580
Telefon przedszkole 85 652 - 22 - 84
Telefon: kadry-księgowość 85 661-12-07


Powrót na początek strony