Plan nauczycieli

plan nauczycieli 2021 2022 sem2_SP48 plan nauczycieli...

 

Szymańska Artysiewicz Bartoszuk Borek Brzezińska Chyża Ciborowska Dąbrowska
Dowejko Harasimowicz Rutkowska Kałmucka Karwacka Kiczko Klem Klimaszewski
Korzeniewska Kotyńska Lajdorf Lewończuk Misiejuk Misztal Molska Nieścior
Paszko Półkośnik PÓŁKOŚNIK Ponikarczyk Rodziewicz Sasinowska Sokołowska Sołowianowicz
Suproń SZYMAŃSKA Wardowicz Winkiewicz Zajko Zajkowska Zieniuk

Szymańska
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
7 A
Biologia
125
5 A
*Biologia
125
3.
9.50-10.35
4 A
Przyroda
125
7 A
*Biologia
125
4.
10.45-11.30
5 B
*Biologia
125
5 C
*Biologia
125
5.
11.50-12.35
8 A
*Biologia
125
6.
12.55-13.40
7.
13.50-14.35
4 A
*Przyroda
125
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Artysiewicz
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
3.
9.50-10.35
8 A
*Zajęcia z wychowawcą
216
4.
10.45-11.30
5.
11.50-12.35
6.
12.55-13.40
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Bartoszuk
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
8 A
*Geografia
211
2.
8.55-9.40
7 A
Geografia
211
7 A
*Geografia
211
3.
9.50-10.35
5 B
*Geografia
211
5 C
*Geografia
211
4.
10.45-11.30
5.
11.50-12.35
5 A
*Geografia
211
6.
12.55-13.40
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Borek
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
3.
9.50-10.35
8 A
Religia kat.
212
2 A
*Religia kat.
107
4.
10.45-11.30
5 B
Religia kat.
212
5 A
*Religia kat.
212
1 D
*Religia kat.
212
3 B
*Religia kat.
119
5.
11.50-12.35
4 C
Religia kat.
212
2 B
Religia kat.
106
4 C
*Religia kat.
212
5 B
*Religia kat.
212
6.
12.55-13.40
2 A
Religia kat.
107
2 C
Religia kat.
102
7 A
Religia kat.
212
8 A
*Religia kat.
212
7 A
*Religia kat.
212
7.
13.50-14.35
5 A
Religia kat.
212
1 D
Religia kat.
112
2 B
*Religia kat.
106
2 C
*Religia kat.
102
8.
14.45-15.30
3 B
Religia kat.
119
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Brzezińska
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
4 A
Język polski
202
5 C
Język polski
202
5 C
Język polski
202
2.
8.55-9.40
5 C
Język polski
202
4 B
*Język polski
202
4 C
Język polski
202
3.
9.50-10.35
5 C
Język polski
202
4 A
Język polski
202
4 A
Język polski
202
4 C
Język polski
202
4 C
*Język polski
202
4.
10.45-11.30
4 B
Język polski
202
5 C
Język polski
202
4 B
Język polski
202
4 C
Język polski
202
4 A
Język polski
202
5.
11.50-12.35
4 B
Język polski
202
4 B
Język polski
202
5 C
*Zajęcia z wychowawcą
202
4 A
*Język polski
202
6.
12.55-13.40
4 C
Język polski
202
7.
13.50-14.35
5 C
*Język polski
202
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Chyża
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
4 C
WF
MS41
5 A
WF
DS1
5 A
WF
DS1
2.
8.55-9.40
5 A
WF
DS1
4 C
WF
DS1
4 C
WF
DS1
3.
9.50-10.35
4.
10.45-11.30
5.
11.50-12.35
6.
12.55-13.40
7.
13.50-14.35
5 A
*WF
MS41
8.
14.45-15.30
4 C
*WF
MS41
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Ciborowska
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
3.
9.50-10.35
4.
10.45-11.30
5.
11.50-12.35
6.
12.55-13.40
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Dąbrowska
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2 C
Edukacja wczesnoszkolna
102
2.
8.55-9.40
2 C
Edukacja wczesnoszkolna
102
2 C
Edukacja wczesnoszkolna
102
2 C
Edukacja wczesnoszkolna
102
3.
9.50-10.35
2 C
Edukacja wczesnoszkolna
102
2 C
Edukacja wczesnoszkolna
102
2 C
*Zajęcia pozalekcyjne
102
4.
10.45-11.30
2 C
Edukacja wczesnoszkolna
102
2 C
Edukacja wczesnoszkolna
102
2 C
Edukacja wczesnoszkolna
102
2 C
Edukacja wczesnoszkolna
102
2 C
Edukacja wczesnoszkolna
102
5.
11.50-12.35
2 C
Edukacja wczesnoszkolna
102
2 C
Edukacja wczesnoszkolna
102
2 C
WF
MS41
2 C
*Edukacja wczesnoszkolna
102
6.
12.55-13.40
2 C
Edukacja wczesnoszkolna
102
2 C
*WF
MS30
7.
13.50-14.35
2 C
WF
MS41
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Dowejko
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2 D
Edukacja wczesnoszkolna
20
2 D
WF
MS41
2 D
Edukacja wczesnoszkolna
20
2.
8.55-9.40
2 D
Edukacja wczesnoszkolna
20
2 D
Edukacja wczesnoszkolna
20
2 D
Edukacja wczesnoszkolna
20
3.
9.50-10.35
2 D
Edukacja wczesnoszkolna
20
2 D
Edukacja wczesnoszkolna
20
2 D
Edukacja wczesnoszkolna
20
2 D
Edukacja wczesnoszkolna
20
2 D
*Edukacja wczesnoszkolna
20
4.
10.45-11.30
2 D
Edukacja wczesnoszkolna
20
2 D
Edukacja wczesnoszkolna
20
2 D
Edukacja wczesnoszkolna
20
2 D
*Zajęcia pozalekcyjne
20
2 D
*WF
MS41
5.
11.50-12.35
2 D
Edukacja wczesnoszkolna
20
6.
12.55-13.40
2 D
WF
MS41
2 D
Edukacja wczesnoszkolna
20
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Harasimowicz
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
4 A
*Religia kat.
21
3.
9.50-10.35
1 A
*Religia kat.
21
4.
10.45-11.30
1 C
Religia kat.
108
5 C
Religia kat.
21
1 B
Religia kat.
109
3 C
*Religia kat.
123
5.
11.50-12.35
3 A
Religia kat.
113
1 A
Religia kat.
21
2 D
Religia kat.
20
4 B
*Religia kat.
21
1 B
*Religia kat.
109
6.
12.55-13.40
4 B
Religia kat.
21
3 A
*Religia kat.
113
5 C
*Religia kat.
21
7.
13.50-14.35
4 A
Religia kat.
21
1 C
*Religia kat.
108
2 D
*Religia kat.
20
8.
14.45-15.30
3 C
Religia kat.
108
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Rutkowska
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
3 B
Edukacja wczesnoszkolna
119
3 B
Edukacja wczesnoszkolna
119
2.
8.55-9.40
3 B
Edukacja wczesnoszkolna
119
3 B
Edukacja wczesnoszkolna
119
3.
9.50-10.35
3 B
Edukacja wczesnoszkolna
119
3 B
*Edukacja wczesnoszkolna
119
4.
10.45-11.30
3 B
Edukacja wczesnoszkolna
119
3 B
Edukacja wczesnoszkolna
119
3 B
Edukacja wczesnoszkolna
119
3 B
*WF
MS30
5.
11.50-12.35
3 B
Edukacja wczesnoszkolna
119
3 B
Edukacja wczesnoszkolna
119
3 B
WF
basen
3 B
Edukacja wczesnoszkolna
119
6.
12.55-13.40
3 B
Edukacja wczesnoszkolna
119
3 B
WF
basen
3 B
Edukacja wczesnoszkolna
119
7.
13.50-14.35
3 B
*Zajęcia pozalekcyjne
119
3 B
Edukacja wczesnoszkolna
119
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Kałmucka
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
7 A
*Fizyka
218
2.
8.55-9.40
8 A
Fizyka
218
8 A
*Fizyka
218
3.
9.50-10.35
7 A
Fizyka
218
4.
10.45-11.30
5.
11.50-12.35
6.
12.55-13.40
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Karwacka
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
8 A
*Doradztwo edukacyjno-zawodowe
124
2.
8.55-9.40
3.
9.50-10.35
4.
10.45-11.30
5.
11.50-12.35
6.
12.55-13.40
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
7 A
*Doradztwo edukacyjno-zawodowe
124
.....

- ...

 


Kiczko
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
3.
9.50-10.35
8 A
Religia pr.
223
4.
10.45-11.30
5 A
Religia pr.
223
5 C
Religia pr.
223
1 B
Religia pr.
223
1 D
Religia pr.
223
3 B
*Religia pr.
223
3 C
*Religia pr.
223
5.
11.50-12.35
2 B
Religia pr.
223
2 A
Religia pr.
223
2 D
Religia pr.
223
4 B
*Religia pr.
223
4 C
*Religia pr.
223
1 B
*Religia pr.
223
1 D
*Religia pr.
223
6.
12.55-13.40
4 B
Religia pr.
223
4 C
Religia pr.
223
8 A
*Religia pr.
223
5 A
*Religia pr.
223
5 C
*Religia pr.
223
7.
13.50-14.35
2 B
*Religia pr.
223
2 A
*Religia pr.
223
2 D
*Religia pr.
223
8.
14.45-15.30
3 B
Religia pr.
223
3 C
Religia pr.
223
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Klem
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
7 A
*Informatyka1
142
7 A
*Informatyka2
142
4 A
*Informatyka1
142
8 A
*Informatyka1
142
4 B
*Informatyka2
142
2.
8.55-9.40
5 C
*Informatyka2
142
4 B
*Informatyka1
142
5 B
*Informatyka1
142
4 C
*Informatyka2
142
5 A
*Informatyka1
142
3.
9.50-10.35
4 C
*Technika
141
5 C
*Technika
141
4 B
*Technika
141
5 C
*Informatyka1
142
4.
10.45-11.30
5 A
*Technika
141
5 B
*Technika
141
5.
11.50-12.35
4 C
*Informatyka1
142
6.
12.55-13.40
8 A
*Informatyka2
142
7.
13.50-14.35
5 A
*Informatyka2
142
4 A
*Technika
141
8.
14.45-15.30
5 B
*Informatyka2
142
4 A
*Informatyka2
142
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Klimaszewski
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
8 A
WF
DS1
2 B
*WF1
MS30
2.
8.55-9.40
5 B
WF
DS2
2 B
WF1
MS30
7 A
WF1
DS1
3.
9.50-10.35
4 B
WF
DS1
4 B
WF
DS2
8 A
*WF
DS1
7 A
*WF1
DS1
4.
10.45-11.30
7 A
WF1
DS1
4 B
WF
MS41
4 B
*WF
DS1
5.
11.50-12.35
7 A
WF1
DS1
8 A
WF
DS1
6.
12.55-13.40
5 B
WF
DS1
5 B
*WF
MS41
7.
13.50-14.35
5 B
WF
DS1
2 B
*Gimnastyka korekcyjna
MS41
2 A
*Gimnastyka korekcyjna
MS41
3 B
*Gimnastyka korekcyjna
MS41
8.
14.45-15.30
8 A
WF
DS1
1 D
*Gimnastyka korekcyjna
MS41
1 A
*Gimnastyka korekcyjna
MS41
1 B
*Gimnastyka korekcyjna
MS41
1 C
*Gimnastyka korekcyjna
MS41
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Korzeniewska
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
1 D
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 D
Edukacja wczesnoszkolna
112
2.
8.55-9.40
1 D
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 D
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 D
Edukacja wczesnoszkolna
112
3.
9.50-10.35
1 D
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 D
WF
MS41
1 D
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 D
*Edukacja wczesnoszkolna
112
4.
10.45-11.30
1 D
WF
MS30
1 D
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 D
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 D
*WF
MS30
5.
11.50-12.35
1 D
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 D
Edukacja wczesnoszkolna
112
6.
12.55-13.40
1 D
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 D
Edukacja wczesnoszkolna
112
7.
13.50-14.35
1 D
Edukacja wczesnoszkolna
112
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Kotyńska
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
3.
9.50-10.35
4.
10.45-11.30
5.
11.50-12.35
6.
12.55-13.40
7.
13.50-14.35
5 B
*WDŻWR
202
5 C
*WDŻWR
202
8.
14.45-15.30
8 A
*WDŻWR
202
4 C
*WDŻWR
202
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Lajdorf
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
1 D
Język angielski
112
1 C
Język angielski
108
2 C
*Język angielski
102
2 A
*Język angielski
107
2.
8.55-9.40
2 A
Język angielski
107
2 D
Język angielski
20
1 B
*Język angielski
109
3.
9.50-10.35
4 C
Język angielski
207
2 C
Język angielski
102
1 D
*Język angielski
207
1 C
*Język angielski
108
1 A
*Język angielski
207
4.
10.45-11.30
4 C
*Zajęcia z wychowawcą
207
3 A
Język angielski
207
4 C
*Język angielski
207
3 A
*Język angielski
207
5.
11.50-12.35
1 A
Język angielski
112
4 C
Język angielski
207
1 B
Język angielski
109
2 D
*Język angielski
20
6.
12.55-13.40
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Lewończuk
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
4 B
Matematyka
218
4 C
Matematyka
218
2.
8.55-9.40
4 C
Matematyka
218
4 B
Matematyka
218
3.
9.50-10.35
4.
10.45-11.30
5.
11.50-12.35
6.
12.55-13.40
4 B
Matematyka
218
4 B
*Matematyka
218
7.
13.50-14.35
4 C
Matematyka
218
4 C
*Matematyka
218
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Misiejuk
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
1 B
Edukacja wczesnoszkolna
109
1 B
Edukacja wczesnoszkolna
109
2.
8.55-9.40
1 B
Edukacja wczesnoszkolna
109
1 B
*Zajęcia pozalekcyjne
109
1 B
Edukacja wczesnoszkolna
109
3.
9.50-10.35
1 B
WF
MS41
1 B
Edukacja wczesnoszkolna
109
1 B
*WF
MS30
1 B
Edukacja wczesnoszkolna
109
1 B
Edukacja wczesnoszkolna
109
4.
10.45-11.30
1 B
Edukacja wczesnoszkolna
109
1 B
Edukacja wczesnoszkolna
109
1 B
Edukacja wczesnoszkolna
109
1 B
*Edukacja wczesnoszkolna
109
5.
11.50-12.35
1 B
Edukacja wczesnoszkolna
109
7 A
Język niemiecki
129
1 B
Edukacja wczesnoszkolna
109
6.
12.55-13.40
1 B
WF
MS30
1 B
Edukacja wczesnoszkolna
109
8 A
*Język niemiecki
129
7.
13.50-14.35
8 A
Język niemiecki
129
1 B
Edukacja wczesnoszkolna
109
7 A
*Język niemiecki
207
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Misztal
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
3.
9.50-10.35
4.
10.45-11.30
5.
11.50-12.35
6.
12.55-13.40
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
8 A
*EdB
205
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Molska
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
3.
9.50-10.35
4.
10.45-11.30
4 A
*Plastyka
203
7 A
*Plastyka
203
5.
11.50-12.35
5 C
*Plastyka
203
4 B
*Plastyka
203
5 B
*Plastyka
203
6.
12.55-13.40
5 A
*Plastyka
203
4 C
*Plastyka
203
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Nieścior
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2 B
Edukacja wczesnoszkolna
106
2.
8.55-9.40
5 B
Język angielski
124
2 B
Edukacja wczesnoszkolna
106
3.
9.50-10.35
5 B
Język angielski
124
2 B
Edukacja wczesnoszkolna
106
2 B
Edukacja wczesnoszkolna
106
2 B
Edukacja wczesnoszkolna
106
2 B
Edukacja wczesnoszkolna
106
4.
10.45-11.30
2 B
Edukacja wczesnoszkolna
106
2 B
Edukacja wczesnoszkolna
106
2 B
Edukacja wczesnoszkolna
106
2 B
Język angielski
106
2 B
*Edukacja wczesnoszkolna
106
5.
11.50-12.35
2 B
Edukacja wczesnoszkolna
106
2 B
Edukacja wczesnoszkolna
106
2 B
*Język angielski
106
6.
12.55-13.40
2 B
Edukacja wczesnoszkolna
106
2 B
Edukacja wczesnoszkolna
106
2 B
*WF
MS30
5 B
*Język angielski
124
7.
13.50-14.35
2 B
Edukacja wczesnoszkolna
106
5 B
Język angielski
124
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Paszko
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
8 A
Historia
205
5 A
*Historia
205
3.
9.50-10.35
8 A
WOS
205
5 B
*Historia
205
4.
10.45-11.30
5 A
Historia
205
5.
11.50-12.35
5 B
Historia
205
4 A
*Historia
205
4 C
*Historia
205
6.
12.55-13.40
5 B
*Zajęcia z wychowawcą
205
5 C
*Historia
205
7 A
Historia
205
7.
13.50-14.35
5 C
Historia
205
4 B
*Historia
205
8 A
*WOS
205
8 A
*Historia
205
8.
14.45-15.30
7 A
*Historia
205
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Półkośnik
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
1 A
*Zajęcia pozalekcyjne
112
1 A
Edukacja wczesnoszkolna
112
2.
8.55-9.40
1 A
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 A
Edukacja wczesnoszkolna
112
3.
9.50-10.35
1 A
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 A
Edukacja wczesnoszkolna
112
4.
10.45-11.30
1 A
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 A
WF
MS30
1 A
*WF
MS41
1 A
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 A
Edukacja wczesnoszkolna
112
5.
11.50-12.35
1 A
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 A
Edukacja wczesnoszkolna
112
6.
12.55-13.40
1 A
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 A
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 A
Edukacja wczesnoszkolna
112
7.
13.50-14.35
1 A
WF
MS30
1 A
Edukacja wczesnoszkolna
112
1 A
*Edukacja wczesnoszkolna
112
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


PÓŁKOŚNIK
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
3 C
Edukacja wczesnoszkolna
123
1 B
*Rewalidacja2
109
2.
8.55-9.40
3 C
Edukacja wczesnoszkolna
123
1 B
Rewalidacja3
108
3 C
Edukacja wczesnoszkolna
123
3.
9.50-10.35
3 C
Edukacja wczesnoszkolna
123
3 C
*Zajęcia pozalekcyjne1
123
3 C
Edukacja wczesnoszkolna
123
4.
10.45-11.30
3 C
Edukacja wczesnoszkolna
123
3 C
Edukacja wczesnoszkolna
123
3 C
Edukacja wczesnoszkolna
123
3 C
Edukacja wczesnoszkolna
123
5.
11.50-12.35
1 B
Rewalidacja2
123
3 C
Edukacja wczesnoszkolna
123
3 C
WF
basen
3 C
Edukacja wczesnoszkolna
123
3 C
*Edukacja wczesnoszkolna
123
6.
12.55-13.40
3 C
Edukacja wczesnoszkolna
123
3 C
*WF
basen
3 C
Edukacja wczesnoszkolna
123
1 B
*Rewalidacja3
123
7.
13.50-14.35
3 C
WF
MS30
3 C
Edukacja wczesnoszkolna
123
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Ponikarczyk
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
1 B
*Rewalidacja
109
3.
9.50-10.35
4.
10.45-11.30
5.
11.50-12.35
1 B
Rewalidacja
109
6.
12.55-13.40
1 B
*Rewalidacja1
109
7.
13.50-14.35
1 B
Rewalidacja1
109
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Rodziewicz
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
4 B
*Muzyka
216
2.
8.55-9.40
4 A
*Muzyka
216
3.
9.50-10.35
4 C
*Muzyka
216
4.
10.45-11.30
5 A
*Muzyka
216
5.
11.50-12.35
5 C
*Muzyka
216
6.
12.55-13.40
4 A
*Zajęcia z wychowawcą
216
5 B
*Muzyka
216
7.
13.50-14.35
7 A
*Muzyka
216
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Sasinowska
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
1 C
Edukacja wczesnoszkolna
108
1 C
*Zajęcia pozalekcyjne
108
2.
8.55-9.40
1 C
Edukacja wczesnoszkolna
108
1 C
Edukacja wczesnoszkolna
108
1 C
Edukacja wczesnoszkolna
108
3.
9.50-10.35
1 C
Edukacja wczesnoszkolna
108
1 C
Edukacja wczesnoszkolna
108
4.
10.45-11.30
1 C
Edukacja wczesnoszkolna
108
1 C
Edukacja wczesnoszkolna
108
1 C
Edukacja wczesnoszkolna
108
1 C
Edukacja wczesnoszkolna
108
5.
11.50-12.35
1 C
WF
MS41
1 C
WF
MS41
1 C
Edukacja wczesnoszkolna
108
1 C
*WF
MS30
1 C
Edukacja wczesnoszkolna
108
6.
12.55-13.40
1 C
Edukacja wczesnoszkolna
108
1 C
Edukacja wczesnoszkolna
108
7.
13.50-14.35
1 C
*Edukacja wczesnoszkolna
108
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Sokołowska
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
3 A
Edukacja wczesnoszkolna
113
3 A
Edukacja wczesnoszkolna
113
3 A
*Zajęcia pozalekcyjne
113
2.
8.55-9.40
3 A
Edukacja wczesnoszkolna
113
3 A
Edukacja wczesnoszkolna
113
3 A
Edukacja wczesnoszkolna
113
3 A
Edukacja wczesnoszkolna
113
3 A
Edukacja wczesnoszkolna
113
3.
9.50-10.35
3 A
Edukacja wczesnoszkolna
113
3 A
Edukacja wczesnoszkolna
113
3 A
Edukacja wczesnoszkolna
113
3 A
Edukacja wczesnoszkolna
113
3 A
Edukacja wczesnoszkolna
113
4.
10.45-11.30
3 A
Edukacja wczesnoszkolna
113
3 A
WF
basen
3 A
*Edukacja wczesnoszkolna
113
5.
11.50-12.35
3 A
Edukacja wczesnoszkolna
113
3 A
WF
basen
3 A
*WF
MS41
6.
12.55-13.40
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Sołowianowicz
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
4 B
*Zajęcia z wychowawcą
124
3 C
*Język angielski
123
2.
8.55-9.40
5 C
Język angielski
124
3 C
Język angielski
123
4 B
*Język angielski
124
3.
9.50-10.35
3 B
Język angielski
119
3 B
*Język angielski
119
4 B
Język angielski
124
4 A
Język angielski
124
5 A
*Język angielski
124
4.
10.45-11.30
5 C
Język angielski
124
4 B
Język angielski
124
8 A
Język angielski
124
7 A
Język angielski
124
7 A
*Język angielski
124
5.
11.50-12.35
5 A
Język angielski
124
8 A
Język angielski
124
5 C
*Język angielski
124
8 A
*Język angielski
124
6.
12.55-13.40
7 A
Język angielski
124
4 A
Język angielski
124
5 A
Język angielski
124
7.
13.50-14.35
4 A
*Język angielski
124
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Suproń
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
3.
9.50-10.35
4.
10.45-11.30
5.
11.50-12.35
6.
12.55-13.40
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


SZYMAŃSKA
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
4 B
Przyroda
129
3.
9.50-10.35
4 B
*Przyroda
129
4.
10.45-11.30
4 C
Przyroda
129
4 C
*Przyroda
129
5.
11.50-12.35
6.
12.55-13.40
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Wardowicz
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
7 A
Język polski
208
2.
8.55-9.40
5 A
Język polski
208
3.
9.50-10.35
5 A
Język polski
208
5 A
Język polski
208
5 B
Język polski
208
8 A
Język polski
208
4.
10.45-11.30
7 A
Język polski
208
5 A
Język polski
208
5 B
Język polski
208
5 B
*Język polski
208
8 A
*Język polski
208
5.
11.50-12.35
7 A
Język polski
208
5 B
Język polski
208
5 B
Język polski
208
8 A
Język polski
208
7 A
*Zajęcia z wychowawcą
208
6.
12.55-13.40
8 A
Język polski
208
8 A
Język polski
208
5 A
*Język polski
208
7.
13.50-14.35
8 A
Język polski
208
7 A
*Język polski
208
8.
14.45-15.30
7 A
Język polski
208
9.
15.35-16.20
7 A
Język polski
208
.....

- ...

 


Winkiewicz
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
5 B
Matematyka
206
5 C
Matematyka
206
5 B
Matematyka
206
2.
8.55-9.40
4 A
Matematyka
206
5 B
Matematyka
206
8 A
Matematyka
206
5 C
Matematyka
206
3.
9.50-10.35
7 A
Matematyka
206
5 A
Matematyka
206
7 A
Matematyka
206
5 A
Matematyka
206
5 B
*Matematyka
206
4.
10.45-11.30
8 A
Matematyka
206
8 A
Matematyka
206
8 A
*Matematyka
206
5 C
*Matematyka
206
5.
11.50-12.35
5 C
Matematyka
206
5 A
*Zajęcia z wychowawcą
206
5 A
Matematyka
206
7 A
*Matematyka
206
5 A
*Matematyka
206
6.
12.55-13.40
5 A
Matematyka
206
7 A
Matematyka
206
4 A
Matematyka
206
4 A
Matematyka
206
4 A
*Matematyka
206
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Zajko
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
4 A
WF
DS2
2.
8.55-9.40
4 A
WF
DS2
4 A
WF
DS2
3.
9.50-10.35
5 C
WF
DS1
4 A
*WF
DS2
4.
10.45-11.30
4 A
WF
DS1
4 A
WF
DS2
4 A
WF
DS1
5.
11.50-12.35
4 A
WF
DS1
4 A
WF
DS2
4 A
WF
DS1
6.
12.55-13.40
5 C
WF
DS1
5 C
WF
DS2
5 C
*WF
DS1
7.
13.50-14.35
7 A
WF
DS1
7 A
WF
DS1
8.
14.45-15.30
7 A
WF
DS1
7 A
WF
DS1
7 A
WF
DS1
9.
15.35-16.20
7 A
*WF
DS1
.....

- ...

 


Zajkowska
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2 A
Edukacja wczesnoszkolna
107
2.
8.55-9.40
2 A
Edukacja wczesnoszkolna
107
2 A
Edukacja wczesnoszkolna
107
3.
9.50-10.35
2 A
WF
MS30
2 A
WF
MS30
2 A
Edukacja wczesnoszkolna
107
2 A
Edukacja wczesnoszkolna
107
4.
10.45-11.30
2 A
Edukacja wczesnoszkolna
107
2 A
Edukacja wczesnoszkolna
107
2 A
*WF
MS30
2 A
Edukacja wczesnoszkolna
107
2 A
Edukacja wczesnoszkolna
107
5.
11.50-12.35
2 A
Edukacja wczesnoszkolna
107
2 A
Edukacja wczesnoszkolna
107
2 A
Edukacja wczesnoszkolna
107
2 A
*Edukacja wczesnoszkolna
107
6.
12.55-13.40
2 A
Edukacja wczesnoszkolna
107
2 A
Edukacja wczesnoszkolna
107
7.
13.50-14.35
2 A
*Zajęcia pozalekcyjne
107
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 


Zieniuk
Data publikacji: 31.01.2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
8 A
Chemia
217
7 A
*Chemia
217
2.
8.55-9.40
7 A
Chemia
217
8 A
*Chemia
217
3.
9.50-10.35
4.
10.45-11.30
5.
11.50-12.35
6.
12.55-13.40
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20
.....

- ...

 

Astar Plany Lekcji.
http://www.astar05.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe nr 87 Białymstoku

ul. Magnoliowa 13, 15-669 Białystok
ADRESY EMAIL zsps5@um.bialystok.pl

TELEFONY KONTAKTOWE
Telefon: sekretariat  85 661-51-34
Telefon: portiernia 85 66-16-580
Telefon przedszkole 85 652 - 22 - 84
Telefon: kadry-księgowość 85 661-12-07


Powrót na początek strony