Zebrania z rodzicami

Harmonogram zebrań

wychowawców z rodzicami

wywiadówka.jpg

7 września, godz. 17.00 – klasy I A, I B, klasy II, klasa III A

I A – s. 112                  II A – s. 107

I B – s. 109                  II B – s. 106

III A – s. 113               II C – s. 102

                                      II D – s. 20

 

8 września, godz. 17.00 – klasy I C, I D, klasy III B i C

I C – s. 108                  III B – s. 119

I D – s. 112                  III C – s. 123

 

 

9 września, godz. 17.00 – klasy IV-VIII

IV A – s. 216              V A – s. 206                VII A – s. 208

IV B – s. 124               V B – s. 205                VIII A – s. 218

IV C – s. 207               V C – s. 202

 

Bardzo prosimy rodziców (opiekunów) o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego:
dezynfekcję rąk oraz zakrycie nosa i ust.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe nr 87 Białymstoku

ul. Magnoliowa 13, 15-669 Białystok
ADRESY EMAIL zsps5@um.bialystok.pl

TELEFONY KONTAKTOWE
Telefon: sekretariat  85 661-51-34
Telefon: portiernia 85 66-16-580
Telefon przedszkole 85 652 - 22 - 84
Telefon: kadry-księgowość 85 661-12-07


Powrót na początek strony