Plan Klas

Plan klasSP 48 w Białymstoku rok.szk. 2023/2024 sem1.

 

1a 1b 1c 1d
2a integracja 2b 2c 2d
3a 3b integracja 3c 3d
4a 4b 4c 4d
5a 5b 5c
6a 6b 6c
7a 7b 7c

1a
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kulesza
107
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kulesza
107
2.
8.55-9.40
Wf
Barbara Zajkowska
MS 41
Wf
Barbara Zajkowska
MS 30
J.angielski
Karolina Kiersnowska
107
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kulesza
107
Godz.dyr
Katarzyna Kulesza
107
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kulesza
107
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kulesza
107
4.
10.45-11.30
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kulesza
107
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kulesza
107
Religia praw.
Aleksander Malinowski
107
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kulesza
107
5.
11.50-12.35
J.angielski
Karolina Kiersnowska
107
Religia praw.
Aleksander Malinowski
107
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kulesza
107
Wf
Barbara Zajkowska
MS 30
6.
12.55-13.40
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kulesza
107
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kulesza
107
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kulesza
107
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
124
7.
13.50-14.35
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
107
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kulesza
107
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kulesza
107
8.
14.45-15.30
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kulesza
107
9.
15.35-16.20

...

 


1b
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
J.angielski
Grażyna Nieścior
106
J.angielski
Grażyna Nieścior
106
2.
8.55-9.40
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
Wf
Wiktoria Bartoszewicz
MS 41
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
4.
10.45-11.30
Wf
Wiktoria Bartoszewicz
MS 30
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
Wf
Wiktoria Bartoszewicz
MS41
Religia praw.
Aleksander Malinowski
107
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
5.
11.50-12.35
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Religia praw.
Aleksander Malinowski
107
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
6.
12.55-13.40
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
7.
13.50-14.35
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
8.
14.45-15.30
Godz.dyr
Grażyna Nieścior
106
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
124
9.
15.35-16.20

...

 


1c
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Wf
Katarzyna Dąbrowska
MS 30
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
2.
8.55-9.40
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
3.
9.50-10.35
Religia kat.
Elżbieta Borek
102
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
4.
10.45-11.30
J.angielski
Karolina Kiersnowska
102
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
J.angielski
Karolina Kiersnowska
102
Religia praw.
Aleksander Malinowski
107
Religia kat.
Elżbieta Borek
124
Wf
Katarzyna Dąbrowska
MS 30
5.
11.50-12.35
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Religia praw.
Aleksander Malinowski
107
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Gim.kor.
Wiktoria Bartoszewicz
MS 41
6.
12.55-13.40
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Wf
Katarzyna Dąbrowska
MS 30
7.
13.50-14.35
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
8.
14.45-15.30
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
9.
15.35-16.20

...

 


1d
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Godz.dyr
Anna Dowejko
124
Wf
Anna Dowejko
MS 30
J.angielski
Karolina Kiersnowska
124
2.
8.55-9.40
Wf
Anna Dowejko
MS 30
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
124
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
124
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
124
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
124
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
124
4.
10.45-11.30
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
124
J.angielski
Karolina Kiersnowska
124
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
124
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
Religia praw.
Aleksander Malinowski
107
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
124
5.
11.50-12.35
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
124
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
124
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
124
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
124
6.
12.55-13.40
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
124
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
124
7.
13.50-14.35
Wf
Anna Dowejko
MS 30
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
124
8.
14.45-15.30
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
124
9.
15.35-16.20

...

 


2a integracja
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
2.
8.55-9.40
J.angielski
Karolina Kiersnowska
102
Religia praw.
Aleksander Malinowski
113
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
4.
10.45-11.30
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
J.angielski
Karolina Kiersnowska
102
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
5.
11.50-12.35
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
Godz.dyr
Dorota Iwaniuk
113
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Religia praw.
Aleksander Malinowski
113
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
6.
12.55-13.40
Wf
Dorota Iwaniuk
MS 30
Wf
Dorota Iwaniuk
MS 30
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
7.
13.50-14.35
Wf
Dorota Iwaniuk
MS 30
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20

...

 


2b
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Edukacja wczesnoszkolna
Dominika Kosowska
119
2.
8.55-9.40
Godz.dyr
Dominika Kosowska
119
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Religia praw.
Aleksander Malinowski
113
Wf
Jacek Klimaszewski
MS 41
Edukacja wczesnoszkolna
Dominika Kosowska
119
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Dominika Kosowska
119
J.angielski
Grażyna Nieścior
106
Edukacja wczesnoszkolna
Dominika Kosowska
119
Edukacja wczesnoszkolna
Dominika Kosowska
119
4.
10.45-11.30
Edukacja wczesnoszkolna
Dominika Kosowska
119
Wf
Jacek Klimaszewski
MS 30
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Edukacja wczesnoszkolna
Dominika Kosowska
119
Edukacja wczesnoszkolna
Dominika Kosowska
144
5.
11.50-12.35
Wf
Jacek Klimaszewski
MS 41
Edukacja wczesnoszkolna
Dominika Kosowska
119
Edukacja wczesnoszkolna
Dominika Kosowska
119
Religia praw.
Aleksander Malinowski
113
6.
12.55-13.40
J.angielski
Grażyna Nieścior
106
Edukacja wczesnoszkolna
Dominika Kosowska
119
Edukacja wczesnoszkolna
Dominika Kosowska
119
7.
13.50-14.35
Edukacja wczesnoszkolna
Dominika Kosowska
119
Edukacja wczesnoszkolna
Dominika Kosowska
119
8.
14.45-15.30
Edukacja wczesnoszkolna
Dominika Kosowska
119
9.
15.35-16.20

...

 


2c
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
Religia praw.
Aleksander Malinowski
113
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
3.
9.50-10.35
J.angielski
Karolina Kiersnowska
123
Wf
Sylwia Półkośnik
MS 30
J.angielski
Karolina Kiersnowska
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Godz.dyr
Sylwia Półkośnik
123
4.
10.45-11.30
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
5.
11.50-12.35
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Religia praw.
Aleksander Malinowski
113
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
6.
12.55-13.40
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Wf
Sylwia Półkośnik
MS 30
7.
13.50-14.35
Wf
Sylwia Półkośnik
MS 30
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20

...

 


2d
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Łapińska
119
Godz.dyr
Jadwiga Łapińska
119
2.
8.55-9.40
Wf
Jadwiga Łapińska
MS 30
Edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Łapińska
119
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Łapińska
119
Edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Łapińska
119
J.angielski
Karolina Kiersnowska
106
4.
10.45-11.30
Edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Łapińska
119
Edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Łapińska
119
Wf
Jadwiga Łapińska
MS 30
Edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Łapińska
119
5.
11.50-12.35
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Łapińska
144
J.angielski
Karolina Kiersnowska
102
Edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Łapińska
119
6.
12.55-13.40
Edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Łapińska
119
Edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Łapińska
119
Edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Łapińska
119
7.
13.50-14.35
Edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Łapińska
119
Edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Łapińska
119
Wf
Jadwiga Łapińska
MS 30
8.
14.45-15.30
Edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Łapińska
119
Gim.kor.
Jacek Klimaszewski
MS 41
9.
15.35-16.20

...

 


3a
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Godz.dyr
Anna Półkośnik
112
Religia kat.
Grzegorz Ks. Bolesta
21
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
2.
8.55-9.40
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
Wf
Anna Półkośnik
MS 30
4.
10.45-11.30
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
Religia kat.
Grzegorz Ks. Bolesta
21
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
144
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
5.
11.50-12.35
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
6.
12.55-13.40
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
7.
13.50-14.35
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
8.
14.45-15.30
Wf
Anna Półkośnik
MS 30
Wf
Anna Półkośnik
MS 30
9.
15.35-16.20

...

 


3b integracja
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Wf
Iwona Misiejuk
MS 30
2.
8.55-9.40
Religia kat.
Grzegorz Ks. Bolesta
21
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Religia kat.
Grzegorz Ks. Bolesta
21
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
4.
10.45-11.30
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Wf
Iwona Misiejuk
MS 30
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
5.
11.50-12.35
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
Wf
Iwona Misiejuk
MS 30
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Religia praw.
Aleksander Malinowski
109
6.
12.55-13.40
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Godz.dyr
Iwona Misiejuk
109
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
7.
13.50-14.35
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Religia praw.
Aleksander Malinowski
109
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20

...

 


3c
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Godz.dyr
Beata Sasinowska
108
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
2.
8.55-9.40
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
Religia kat.
Grzegorz Ks. Bolesta
21
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
Wf
Beata Sasinowska
MS 41
4.
10.45-11.30
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
Religia kat.
Grzegorz Ks. Bolesta
21
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
5.
11.50-12.35
Wf
Beata Sasinowska
MS 30
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
6.
12.55-13.40
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
7.
13.50-14.35
Wf
Beata Sasinowska
MS 30
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20

...

 


3d
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Religia kat.
Grzegorz Ks. Bolesta
21
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
2.
8.55-9.40
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
Wf
Agata Korzeniewska
MS 30
3.
9.50-10.35
Wf
Agata Korzeniewska
MS 30
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
Religia kat.
Grzegorz Ks. Bolesta
21
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
4.
10.45-11.30
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
5.
11.50-12.35
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
Wf
Agata Korzeniewska
MS 30
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
Religia praw.
Aleksander Malinowski
109
6.
12.55-13.40
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
7.
13.50-14.35
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
Religia praw.
Aleksander Malinowski
109
8.
14.45-15.30
Gim.kor.
Jacek Klimaszewski
MS 41
9.
15.35-16.20

...

 


4a
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Godz. wych.
Barbara Zajkowska
20
Wf
Barbara Zajkowska
DS 1
2.
8.55-9.40
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Muzyka
Dorota Artysiewicz
216
Przyroda
Hanna Szymańska
103
Zaj. sportowe w oddz. 1
Wioleta Rybołowicz
Basen1
Zaj. sportowe w oddz. 2
Wiktoria Bartoszewicz
Basen2
Wf
Barbara Zajkowska
DS 1
3.
9.50-10.35
Plastyka
Małgorzata Molska
203
Matematyka
Agnieszka Brzozowska
206
Technika
Krzysztof Klem
141
Zaj. sportowe w oddz. 1
Wioleta Rybołowicz
Basen1
Zaj. sportowe w oddz. 2
Wiktoria Bartoszewicz
Basen2
J. polski
Justyna Iwaniuk
216
4.
10.45-11.30
Informatyka
Krzysztof Klem
142
J. polski
Justyna Iwaniuk
202
Wf
Barbara Zajkowska
DS 1
J. polski
Justyna Iwaniuk
202
Historia
Joanna Rećko
205
5.
11.50-12.35
Zaj. sportowe w oddz. 1
Wioleta Rybołowicz
Basen1
Zaj. sportowe w oddz. 2
Wiktoria Bartoszewicz
Basen2
Zaj. sportowe w oddz. 1
Wioleta Rybołowicz
Basen1
Zaj. sportowe w oddz. 2
Wiktoria Bartoszewicz
Basen2
Wf
Barbara Zajkowska
DS 1
J. polski
Justyna Iwaniuk
202
Matematyka
Agnieszka Brzozowska
206
6.
12.55-13.40
Zaj. sportowe w oddz. 1
Wioleta Rybołowicz
Basen1
Zaj. sportowe w oddz. 2
Wiktoria Bartoszewicz
Basen2
Zaj. sportowe w oddz. 1
Wioleta Rybołowicz
Basen1
Zaj. sportowe w oddz. 2
Wiktoria Bartoszewicz
Basen2
Matematyka
Agnieszka Brzozowska
206
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
Przyroda
Hanna Szymańska
103
7.
13.50-14.35
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
Matematyka
Agnieszka Brzozowska
206
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
8.
14.45-15.30
J. polski
Justyna Iwaniuk
202
9.
15.35-16.20

...

 


4b
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Muzyka
Dorota Artysiewicz
216
Godz.dyr
Wiesława Winkiewicz
206
Matematyka
Wiesława Winkiewicz
206
2.
8.55-9.40
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Godz. wych.
Alina Wardowicz
208
Matematyka
Wiesława Winkiewicz
206
Przyroda
Hanna Szymańska
103
Plastyka
Małgorzata Molska
203
3.
9.50-10.35
J. polski
Alina Wardowicz
208
Informatyka
Krzysztof Klem
142
J. polski
Alina Wardowicz
208
Wf
Barbara Zajkowska
DS 1
J.angielski
Grażyna Nieścior
101
4.
10.45-11.30
Wf
Barbara Zajkowska
DS 2
J. polski
Alina Wardowicz
208
J. polski
Alina Wardowicz
208
J.angielski
Grażyna Nieścior
101
J. polski
Alina Wardowicz
208
5.
11.50-12.35
J.angielski
Grażyna Nieścior
106
Wf
Barbara Zajkowska
DS 1
Historia
Joanna Rećko
205
Technika
Krzysztof Klem
141
6.
12.55-13.40
Przyroda
Hanna Szymańska
103
Matematyka
Wiesława Winkiewicz
206
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Wf
Barbara Zajkowska
DS 1
7.
13.50-14.35
Matematyka
Wiesława Winkiewicz
206
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20

...

 


4c
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
J. polski
Justyna Iwaniuk
202
2.
8.55-9.40
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Matematyka
Agnieszka Brzozowska
206
J. polski
Justyna Iwaniuk
202
3.
9.50-10.35
Matematyka
Agnieszka Brzozowska
206
Muzyka
Dorota Artysiewicz
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
4.
10.45-11.30
Przyroda
Hanna Szymańska
103
Informatyka
Krzysztof Klem
142
Przyroda
Hanna Szymańska
103
Wf
Barbara Zajkowska
DS 2
Wf
Barbara Zajkowska
DS2
5.
11.50-12.35
Plastyka
Małgorzata Molska
203
J. polski
Justyna Iwaniuk
202
Matematyka
Agnieszka Brzozowska
206
Technika
Krzysztof Klem
141
Historia
Joanna Rećko
205
6.
12.55-13.40
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
Matematyka
Agnieszka Brzozowska
7.
13.50-14.35
Wf
Barbara Zajkowska
DS 1
J. polski
Justyna Iwaniuk
202
J. polski
Justyna Iwaniuk
202
8.
14.45-15.30
Wf
Barbara Zajkowska
DS 1
Godz. wych.
Justyna Iwaniuk
202
9.
15.35-16.20

...

 


4d
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
2.
8.55-9.40
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Muzyka
Dorota Artysiewicz
216
Historia
Joanna Rećko
205
3.
9.50-10.35
Wf
Barbara Zajkowska
DS 2
Wf
Barbara Zajkowska
Wf
Barbara Zajkowska
DS 1
Przyroda
Hanna Szymańska
103
Matematyka
Agnieszka Brzozowska
206
4.
10.45-11.30
Godz. wych.
Agnieszka Brzozowska
206
Wf
Barbara Zajkowska
DS 1
Technika
Krzysztof Klem
141
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
J. polski
Justyna Iwaniuk
216
5.
11.50-12.35
Matematyka
Agnieszka Brzozowska
218
Informatyka
Krzysztof Klem
142
J. polski
Justyna Iwaniuk
202
Matematyka
Agnieszka Brzozowska
206
Plastyka
Małgorzata Molska
203
6.
12.55-13.40
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
J. polski
Justyna Iwaniuk
202
J. polski
Justyna Iwaniuk
202
J. polski
Justyna Iwaniuk
216
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
7.
13.50-14.35
Przyroda
Hanna Szymańska
103
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Matematyka
Agnieszka Brzozowska
206
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20

...

 


5a
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
J. polski
Joanna Fiłończuk
208
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Godz.dyr
Iwona Lewończuk
201
2.
8.55-9.40
Godz. wych.
Dorota Artysiewicz
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
3.
9.50-10.35
J.angielski
Marta Brzozowska
20
Wf
Jacek Klimaszewski
DS 2
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
J. polski
Joanna Fiłończuk
208
J.angielski
Marta Brzozowska
20
4.
10.45-11.30
Historia
Katarzyna Paszko
205
J.angielski
Marta Brzozowska
20
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
J. polski
Joanna Fiłończuk
Wf
Jacek Klimaszewski
DS 1
5.
11.50-12.35
Historia
Katarzyna Paszko
205
Plastyka
Małgorzata Molska
203
Muzyka
Dorota Artysiewicz
216
Biologia
Hanna Szymańska
103
6.
12.55-13.40
Wf
Jacek Klimaszewski
DS 1
J. polski
Joanna Fiłończuk
218
Informatyka
Krzysztof Klem
142
Technika
Krzysztof Klem
141
7.
13.50-14.35
Geografia
Adam Czajkowski
211
J. polski
Joanna Fiłończuk
208
Wf
Jacek Klimaszewski
DS 2
8.
14.45-15.30
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
9.
15.35-16.20

...

 


5b
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Historia
Katarzyna Paszko
205
J. polski
Joanna Fiłończuk
208
2.
8.55-9.40
J. polski
Joanna Fiłończuk
208
J. polski
Joanna Fiłończuk
208
Wf
Jacek Klimaszewski
DS 2
3.
9.50-10.35
Informatyka
Krzysztof Klem
142
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Technika
Krzysztof Klem
141
Wf
Jacek Klimaszewski
DS 2
4.
10.45-11.30
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Muzyka
Katarzyna Rodziewicz
216
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
5.
11.50-12.35
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
J. polski
Joanna Fiłończuk
218
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
Biologia
Hanna Szymańska
103
6.
12.55-13.40
Geografia
Adam Czajkowski
211
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Wf
Jacek Klimaszewski
DS2
Plastyka
Małgorzata Molska
203
7.
13.50-14.35
Godz. wych.
Hanna Szymańska
103
Wf
Jacek Klimaszewski
DS 1
Historia
Katarzyna Paszko
205
8.
14.45-15.30
J. polski
Joanna Fiłończuk
208
9.
15.35-16.20
Godz.dyr
Joanna Fiłończuk
208

...

 


5c
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
J. polski
Alina Wardowicz
208
2.
8.55-9.40
Historia
Katarzyna Paszko
205
Historia
Katarzyna Paszko
205
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
J. polski
Alina Wardowicz
208
3.
9.50-10.35
Biologia
Hanna Szymańska
103
J. polski
Alina Wardowicz
208
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Muzyka
Katarzyna Rodziewicz
216
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
4.
10.45-11.30
J. polski
Alina Wardowicz
208
Geografia
Adam Czajkowski
211
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Technika
Krzysztof Klem
141
Wf
Zbigniew Zajko
DS3
5.
11.50-12.35
Informatyka
Krzysztof Klem
142
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Plastyka
Małgorzata Molska
203
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
6.
12.55-13.40
Wf
Zbigniew Zajko
DS 2
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
Wf
Zbigniew Zajko
DS 2
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
7.
13.50-14.35
Wf
Zbigniew Zajko
DS 2
Godz.dyr
Katarzyna Waligóra
20
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
Godz. wych.
Iwona Lewończuk
201
8.
14.45-15.30
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
J. polski
Alina Wardowicz
208
9.
15.35-16.20

...

 


6a
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Zaj. sportowe w oddz. 1
Zbigniew Zajko
DS 1
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
2.
8.55-9.40
Zaj. sportowe w oddz. 1
Zbigniew Zajko
DS 1
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Zaj. sportowe w oddz. 1
Zbigniew Zajko
DS 1
Technika
Krzysztof Klem
141
3.
9.50-10.35
J. polski
Barbara Brzezińska
202
Zaj. sportowe w oddz. 1
Zbigniew Zajko
DS 1
Matematyka
Wiesława Winkiewicz
206
J. polski
Barbara Brzezińska
202
J. polski
Barbara Brzezińska
202
4.
10.45-11.30
Wf
Zbigniew Zajko
DS 1
J.angielski
Katarzyna Waligóra
101
Plastyka
Małgorzata Molska
203
Historia
Joanna Rećko
205
J. polski
Barbara Brzezińska
202
5.
11.50-12.35
Wf
Zbigniew Zajko
DS 1
Matematyka
Wiesława Winkiewicz
206
Informatyka
Krzysztof Klem
142
Godz. wych.
Katarzyna Rodziewicz
217
Zaj. sportowe w oddz. 1
Zbigniew Zajko
DS 1
6.
12.55-13.40
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
Biologia
Hanna Szymańska
103
J. polski
Barbara Brzezińska
208
Matematyka
Wiesława Winkiewicz
206
Zaj. sportowe w oddz. 1
Zbigniew Zajko
7.
13.50-14.35
Muzyka
Katarzyna Rodziewicz
216
Historia
Joanna Rećko
205
Geografia
Adam Czajkowski
211
8.
14.45-15.30
Matematyka
Wiesława Winkiewicz
206
Wf
Zbigniew Zajko
DS 1
9.
15.35-16.20
WDŻwR
Ewa Kotyńska
101
Wf
Zbigniew Zajko
DS 1

...

 


6b
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
J. polski
Barbara Brzezińska
202
J. polski
Barbara Brzezińska
202
Wf
Jacek Klimaszewski
DS2
2.
8.55-9.40
Informatyka
Krzysztof Klem
142
J. polski
Barbara Brzezińska
202
J. polski
Barbara Brzezińska
202
J. polski
Barbara Brzezińska
202
Geografia
Adam Czajkowski
211
3.
9.50-10.35
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
Godz. wych.
Joanna Rećko
205
Historia
Joanna Rećko
205
4.
10.45-11.30
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Muzyka
Katarzyna Rodziewicz
216
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Wf
Jacek Klimaszewski
DS 1
Biologia
Hanna Szymańska
103
5.
11.50-12.35
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
WDŻwR
Ewa Kotyńska
101
Plastyka
Małgorzata Molska
203
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
6.
12.55-13.40
Historia
Joanna Rećko
205
Wf
Jacek Klimaszewski
MS 41
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
7.
13.50-14.35
Wf
Jacek Klimaszewski
DS 1
Technika
Krzysztof Klem
141
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20

...

 


6c
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Muzyka
Katarzyna Rodziewicz
216
2.
8.55-9.40
Geografia
Adam Czajkowski
211
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
Godz. wych.
Barbara Lajdorf
207
3.
9.50-10.35
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
J. polski
Barbara Brzezińska
202
J. polski
Barbara Brzezińska
202
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
4.
10.45-11.30
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
J. polski
Barbara Brzezińska
202
J. polski
Barbara Brzezińska
208
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
5.
11.50-12.35
Historia
Joanna Rećko
216
Biologia
Hanna Szymańska
103
Wf
Wiktoria Bartoszewicz
DS 3
Wf
Wiktoria Bartoszewicz
DS3
J.angielski
Barbara Lajdorf
207
6.
12.55-13.40
J. polski
Barbara Brzezińska
202
Plastyka
Małgorzata Molska
203
Wf
Wiktoria Bartoszewicz
DS 3
Wf
Wiktoria Bartoszewicz
DS 3
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
7.
13.50-14.35
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Technika
Krzysztof Klem
141
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Informatyka
Krzysztof Klem
142
8.
14.45-15.30
WDŻwR
Ewa Kotyńska
101
Historia
Joanna Rećko
205
9.
15.35-16.20

...

 


7a
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Godz. wych.
Krzysztof Klem
141
Chemia
Raisa Zieniuk
217
Fizyka
Aneta Janczewska
218
Geografia
Adam Czajkowski
211
Biologia
Hanna Szymańska
103
2.
8.55-9.40
Fizyka
Aneta Janczewska
218
Muzyka
Katarzyna Rodziewicz
218
J. polski
Alina Wardowicz
208
Chemia
Raisa Zieniuk
217
Matematyka
Wiesława Winkiewicz
206
3.
9.50-10.35
Wf
Wiktoria Bartoszewicz
DS 1
Geografia
Adam Czajkowski
211
Biologia
Hanna Szymańska
103
Matematyka
Wiesława Winkiewicz
206
J.angielski
217
4.
10.45-11.30
Matematyka
Wiesława Winkiewicz
201
Wf
Wiktoria Bartoszewicz
DS 2
Matematyka
Wiesława Winkiewicz
206
Wf
Wiktoria Bartoszewicz
DS 3
Wf
Wiktoria Bartoszewicz
MS 41
5.
11.50-12.35
J. polski
Alina Wardowicz
208
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Historia
Joanna Rećko
205
J. polski
Alina Wardowicz
208
6.
12.55-13.40
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
WDŻwR
Ewa Kotyńska
101
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
J. polski
Alina Wardowicz
208
Informatyka
Krzysztof Klem
142
7.
13.50-14.35
J. niemiecki
Iwona Kochanowska
101
Plastyka
Małgorzata Molska
203
J. polski
Alina Wardowicz
208
Historia
Joanna Rećko
205
8.
14.45-15.30
J. niemiecki
Iwona Kochanowska
9.
15.35-16.20

...

 


7b
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Fizyka
Aneta Janczewska
218
Geografia
Adam Czajkowski
211
J. polski
Alina Wardowicz
208
Chemia
Raisa Zieniuk
217
2.
8.55-9.40
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
Chemia
Raisa Zieniuk
217
Fizyka
Aneta Janczewska
218
Geografia
Adam Czajkowski
211
Biologia
Hanna Szymańska
103
3.
9.50-10.35
Historia
Katarzyna Paszko
205
Muzyka
Katarzyna Rodziewicz
216
Plastyka
Małgorzata Molska
203
Wf
Jacek Klimaszewski
DS 2
Matematyka
Wiesława Winkiewicz
208
4.
10.45-11.30
Wf
Jacek Klimaszewski
DS 3
Matematyka
Wiesława Winkiewicz
205
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
Matematyka
Wiesława Winkiewicz
206
Informatyka
Krzysztof Klem
142
5.
11.50-12.35
Matematyka
Wiesława Winkiewicz
206
J. polski
Alina Wardowicz
208
Wf
Jacek Klimaszewski
DS 2
J. polski
Alina Wardowicz
208
Godz. wych.
Jacek Klimaszewski
144
6.
12.55-13.40
J. polski
Alina Wardowicz
208
Wf
Jacek Klimaszewski
DS 1
J. niemiecki
Iwona Kochanowska
101
Biologia
Hanna Szymańska
103
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
7.
13.50-14.35
J. polski
Alina Wardowicz
208
Godz.dyr
Wiesława Winkiewicz
206
J. niemiecki
Iwona Kochanowska
101
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
8.
14.45-15.30
WDŻwR
Ewa Kotyńska
101
Historia
Katarzyna Paszko
205
9.
15.35-16.20

...

 


7c
Data publikacji: 17.09.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
J. niemiecki
Iwona Kochanowska
101
Geografia
Adam Czajkowski
211
2.
8.55-9.40
Matematyka
Agnieszka Brzozowska
206
J. niemiecki
Iwona Kochanowska
101
Fizyka
Natalia Pytel
218
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
3.
9.50-10.35
Fizyka
Natalia Pytel
218
Chemia
Raisa Zieniuk
217
Chemia
Raisa Zieniuk
217
Biologia
Hanna Szymańska
103
4.
10.45-11.30
Plastyka
Małgorzata Molska
203
Matematyka
Agnieszka Brzozowska
206
Historia
Joanna Rećko
205
J.angielski
Katarzyna Waligóra
20
Matematyka
Agnieszka Brzozowska
206
5.
11.50-12.35
J. polski
Barbara Brzezińska
202
Muzyka
Katarzyna Rodziewicz
216
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
J. polski
Barbara Brzezińska
211
J. polski
Barbara Brzezińska
202
6.
12.55-13.40
Religia praw.
Piotr Ks. Kiryluk
223
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Historia
Joanna Rećko
205
Geografia
Adam Czajkowski
211
J. polski
Barbara Brzezińska
202
J. polski
Barbara Brzezińska
202
7.
13.50-14.35
Godz. wych.
Barbara Brzezińska
202
WDŻwR
Ewa Kotyńska
101
Wf
Zbigniew Zajko
DS 2
Biologia
Hanna Szymańska
103
Wf
Zbigniew Zajko
DS 1
8.
14.45-15.30
Wf
Zbigniew Zajko
DS 1
Matematyka
Agnieszka Brzozowska
206
Godz.dyr
Agnieszka Brzozowska
206
Informatyka
Krzysztof Klem
142
9.
15.35-16.20
Wf
Zbigniew Zajko
DS 1

...

 

Astar Plany Lekcji.
http://www.astar05.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe nr 87 Białymstoku

ul. Magnoliowa 13, 15-669 Białystok
ADRESY EMAIL zsps5@um.bialystok.pl

TELEFONY KONTAKTOWE
Telefon: sekretariat  85 661-51-34
Telefon: portiernia 85 66-16-580
Telefon przedszkole 85 652 - 22 - 84
Telefon: kadry-księgowość 85 661-12-07

obrazek_mol_net.jpg


Powrót na początek strony