Plan Klas

Plan klas SP 48 sem2 rok 2022/2023

 

1a 1b 1c 1d 2a
2b 2c 2d 3a 3b
3c 3d 4a 4b 4c
5a 5b 5c 6a 6b
6c 8a

1a
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
Gimanastyka korekcyjna
Katarzyna Chyża
MS41
2.
8.55-9.40
1a j. angielski
Barbara Lajdorf
207
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
1a WF
Dorota Iwaniuk
MS30
3.
9.50-10.35
1a WF
Dorota Iwaniuk
MS30
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
4.
10.45-11.30
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
1a WF
Dorota Iwaniuk
MS30
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
5.
11.50-12.35
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
1a j. angielski
Barbara Lajdorf
207
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
6.
12.55-13.40
Godz dyr/
Dorota Iwaniuk
113
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
7.
13.50-14.35
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
8.
14.45-15.30
Edukacja wczesnoszkolna
Dorota Iwaniuk
113
9.
15.35-16.20

--

 


1b
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Hryniewicka
119
Gimanastyka korekcyjna
Katarzyna Chyża
MS41
J. angielski
Grażyna Nieścior
106
J. angielski
Grażyna Nieścior
106
2.
8.55-9.40
WF
Ewelina Hryniewicka
MS30
Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Hryniewicka
119
Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Hryniewicka
119
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Hryniewicka
119
Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Hryniewicka
119
Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Hryniewicka
119
4.
10.45-11.30
Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Hryniewicka
119
Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Hryniewicka
119
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
WF
Ewelina Hryniewicka
MS30
5.
11.50-12.35
Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Hryniewicka
119
Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Hryniewicka
119
WF
Ewelina Hryniewicka
MS30
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
6.
12.55-13.40
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Hryniewicka
119
7.
13.50-14.35
Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Hryniewicka
119
Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Hryniewicka
119
8.
14.45-15.30
Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Hryniewicka
119
Edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Hryniewicka
119
9.
15.35-16.20

--

 


1c
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Gimanastyka korekcyjna
Katarzyna Chyża
MS41
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
2.
8.55-9.40
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
WF
Sylwia Półkośnik
MS30
WF
Sylwia Półkośnik
MS30
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
4.
10.45-11.30
WF
Sylwia Półkośnik
MS30
Godz dyr/
Sylwia Półkośnik
123
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
5.
11.50-12.35
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
6.
12.55-13.40
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
7.
13.50-14.35
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
Edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Półkośnik
123
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20

--

 


1d
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Konopko
119
Gimanastyka korekcyjna
Katarzyna Chyża
MS41
2.
8.55-9.40
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Konopko
119
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Konopko
119
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Konopko
119
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
WF
Anna Konopko
MS30
4.
10.45-11.30
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Konopko
119
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Konopko
119
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Konopko
119
5.
11.50-12.35
WF
Anna Konopko
MS30
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Konopko
119
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Konopko
119
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Konopko
119
6.
12.55-13.40
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Konopko
119
WF
Anna Konopko
MS30
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Konopko
119
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
7.
13.50-14.35
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Konopko
119
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Konopko
119
8.
14.45-15.30
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Konopko
119
9.
15.35-16.20

--

 


2a
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
WF
Anna Półkośnik
MS30
Godz dyr/
Anna Półkośnik
102
2.
8.55-9.40
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
4.
10.45-11.30
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
5.
11.50-12.35
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
WF
Anna Półkośnik
MS30
6.
12.55-13.40
2 Godz dyr Klimaszewski
Jacek Klimaszewski
MS41
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
7.
13.50-14.35
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Półkośnik
112
8.
14.45-15.30
WF
Anna Półkośnik
MS30
9.
15.35-16.20

--

 


2b
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
WF
Iwona Misiejuk
MS30
2.
8.55-9.40
Godz dyr/
Iwona Misiejuk
109
WF
Iwona Misiejuk
MS30
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
2b j. angielski
Barbara Lajdorf
207
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
4.
10.45-11.30
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
5.
11.50-12.35
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
6.
12.55-13.40
2b j. angielski
Barbara Lajdorf
207
2 Godz dyr Klimaszewski
Jacek Klimaszewski
MS41
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
7.
13.50-14.35
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Misiejuk
109
8.
14.45-15.30
WF
Iwona Misiejuk
MS30
9.
15.35-16.20

--

 


2c
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
2.
8.55-9.40
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
3.
9.50-10.35
WF
Beata Sasinowska
MS30
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
4.
10.45-11.30
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
WF
Beata Sasinowska
MS30
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
Godz dyr/
Beata Sasinowska
108
5.
11.50-12.35
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
6.
12.55-13.40
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
2 Godz dyr Klimaszewski
Jacek Klimaszewski
MS41
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
7.
13.50-14.35
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
WF
Beata Sasinowska
MS30
Edukacja wczesnoszkolna
Beata Sasinowska
108
8.
14.45-15.30
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
9.
15.35-16.20

--

 


2d
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
2.
8.55-9.40
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
3.
9.50-10.35
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
4.
10.45-11.30
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
WF
Agata Korzeniewska
MS30
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
5.
11.50-12.35
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
WF
Agata Korzeniewska
MS30
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
6.
12.55-13.40
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
2 Godz dyr Klimaszewski
Jacek Klimaszewski
MS41
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
7.
13.50-14.35
WF
Agata Korzeniewska
MS30
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
8.
14.45-15.30
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Korzeniewska
112
9.
15.35-16.20

--

 


3a
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Zajkowska
107
Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Zajkowska
107
2.
8.55-9.40
Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Zajkowska
107
Godz dyr/
Barbara Zajkowska
107
Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Zajkowska
107
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Zajkowska
107
Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Zajkowska
107
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
4.
10.45-11.30
WF
Barbara Zajkowska
Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Zajkowska
107
Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Zajkowska
107
5.
11.50-12.35
WF
Barbara Zajkowska
Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Zajkowska
107
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
6.
12.55-13.40
Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Zajkowska
107
Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Zajkowska
107
Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Zajkowska
107
7.
13.50-14.35
3 Godz dyr Klimaszewski
Jacek Klimaszewski
MS41
Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Zajkowska
107
Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Zajkowska
107
8.
14.45-15.30
Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Zajkowska
107
WF
Barbara Zajkowska
MS30
9.
15.35-16.20

--

 


3b
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
2.
8.55-9.40
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
WF Nieścior
Grażyna Nieścior
MS41
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
4.
10.45-11.30
WF
Jacek Klimaszewski
J. angielski
Grażyna Nieścior
106
J. angielski
Grażyna Nieścior
106
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
5.
11.50-12.35
WF
Jacek Klimaszewski
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
6.
12.55-13.40
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
7.
13.50-14.35
3 Godz dyr Klimaszewski
Jacek Klimaszewski
MS41
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
8.
14.45-15.30
Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Nieścior
106
9.
15.35-16.20

--

 


3c
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Godz dyr/
Katarzyna Dąbrowska
2.
8.55-9.40
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
4.
10.45-11.30
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
5.
11.50-12.35
WF
Katarzyna Dąbrowska
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
6.
12.55-13.40
WF
Katarzyna Dąbrowska
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Dąbrowska
102
WF
Katarzyna Dąbrowska
MS30
7.
13.50-14.35
3 Godz dyr Klimaszewski
Jacek Klimaszewski
MS41
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20

--

 


3d
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
2.
8.55-9.40
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
20
Godz dyr/
Anna Dowejko
20
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
20
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
20
3.
9.50-10.35
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
20
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
20
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
20
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
4.
10.45-11.30
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
20
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
20
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
20
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
20
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
20
5.
11.50-12.35
WF
Anna Dowejko
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
20
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
20
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
20
6.
12.55-13.40
WF
Anna Dowejko
WF
Anna Dowejko
MS30
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Dowejko
20
7.
13.50-14.35
3 Godz dyr Klimaszewski
Jacek Klimaszewski
MS41
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20

--

 


4a
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
J. polski
Joanna Fiłończuk
208
2.
8.55-9.40
Godz. wych
Dorota Artysiewicz
216
WDŻ
Ewa Kotyńska
129
J. polski
Joanna Fiłończuk
208
3.
9.50-10.35
J. angielski
Marta Brzozowska
124
WF
Jacek Klimaszewski
DS2
J. angielski
Marta Brzozowska
124
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
4.
10.45-11.30
Muzyka
Dorota Artysiewicz
216
Przyroda
Hanna Szymańska
125
Historia
Katarzyna Paszko
205
Przyroda
Hanna Szymańska
125
WF
Jacek Klimaszewski
DS2
5.
11.50-12.35
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
J. polski
Joanna Fiłończuk
216
Technika
Krzysztof Klem
141
Informatyka
Krzysztof Klem
142
6.
12.55-13.40
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
J. polski
Joanna Fiłończuk
208
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
J. angielski
Marta Brzozowska
124
J. polski
Joanna Fiłończuk
216
7.
13.50-14.35
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Plastyka
Urszula Gremza
203
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
8.
14.45-15.30
WF
Jacek Klimaszewski
DS2
9.
15.35-16.20
WF
Jacek Klimaszewski
DS2

--

 


4b
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
Informatyka
Krzysztof Klem
142
WF
Jacek Klimaszewski
DS2
Plastyka
Urszula Gremza
203
WF
Jacek Klimaszewski
DS2
3.
9.50-10.35
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
WDŻ
Ewa Kotyńska
129
Technika
Krzysztof Klem
141
J. polski
Joanna Fiłończuk
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
4.
10.45-11.30
Muzyka
Katarzyna Rodziewicz
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Przyroda
Hanna Szymańska
125
5.
11.50-12.35
WF
Jacek Klimaszewski
DS2
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
6.
12.55-13.40
Przyroda
Hanna Szymańska
125
J. polski
Joanna Fiłończuk
208
WF
Jacek Klimaszewski
DS2
Godz. wych
Hanna Szymańska
125
7.
13.50-14.35
J. polski
Joanna Fiłończuk
208
J. polski
Joanna Fiłończuk
208
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
J. polski
Joanna Fiłończuk
208
8.
14.45-15.30
Historia
Katarzyna Paszko
205
9.
15.35-16.20

--

 


4c
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Plastyka
Urszula Gremza
203
Informatyka
Krzysztof Klem
142
Godz. wych
Iwona Lewończuk
201
2.
8.55-9.40
Przyroda
Hanna Szymańska
125
WF
Zbigniew Zajko
DS1
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
3.
9.50-10.35
Technika
Krzysztof Klem
141
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Historia
Katarzyna Paszko
205
Przyroda
Hanna Szymańska
125
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
4.
10.45-11.30
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
J. polski
Alina Wardowicz
208
J. polski
Alina Wardowicz
208
J. polski
Alina Wardowicz
208
J. polski
Alina Wardowicz
208
5.
11.50-12.35
WF
Zbigniew Zajko
DS1
WDŻ
Ewa Kotyńska
129
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
J. polski
Alina Wardowicz
208
WF
Zbigniew Zajko
DS1
6.
12.55-13.40
Muzyka
Katarzyna Rodziewicz
216
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
WF
Zbigniew Zajko
DS1
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
7.
13.50-14.35
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20

--

 


5a
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
WF
Zbigniew Zajko
DS1
Godz dyr/
Barbara Brzezińska
202
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
2.
8.55-9.40
Historia
Dariusz Mierzyński
205
WF
Zbigniew Zajko
DS1
J. polski
Barbara Brzezińska
202
J. polski
Barbara Brzezińska
202
Plastyka
Urszula Gremza
203
3.
9.50-10.35
WF
Zbigniew Zajko
DS1
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
WF
Zbigniew Zajko
DS1
J. polski
Barbara Brzezińska
202
J. polski
Barbara Brzezińska
202
4.
10.45-11.30
WF
Zbigniew Zajko
DS1
Technika
Krzysztof Klem
141
WF
Zbigniew Zajko
DS1
Historia
Dariusz Mierzyński
205
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
5.
11.50-12.35
Godz. wych
Katarzyna Rodziewicz
216
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
Muzyka
Katarzyna Rodziewicz
216
Biologia
Hanna Szymańska
125
6.
12.55-13.40
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
J. polski
Barbara Brzezińska
202
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
Informatyka
Krzysztof Klem
142
WF
Zbigniew Zajko
DS1
7.
13.50-14.35
WDŻ
Ewa Kotyńska
129
Geografia
Dominika Chrzanowska
211
WF
Zbigniew Zajko
DS1
WF
Zbigniew Zajko
DS1
8.
14.45-15.30
WF
Zbigniew Zajko
DS1
9.
15.35-16.20

--

 


5b
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Godz dyr/
Iwona Lewończuk
201
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
2.
8.55-9.40
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Godz. wych
Joanna Sołowianowicz
124
Informatyka
Krzysztof Klem
142
J. polski
Barbara Brzezińska
202
3.
9.50-10.35
WF
Jacek Klimaszewski
DS2
Historia
Dariusz Mierzyński
205
WF
Jacek Klimaszewski
DS2
Muzyka
Katarzyna Rodziewicz
216
WF
Jacek Klimaszewski
DS2
4.
10.45-11.30
J. polski
Barbara Brzezińska
202
J. polski
Barbara Brzezińska
202
Historia
Dariusz Mierzyński
203
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
5.
11.50-12.35
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
Technika
Krzysztof Klem
141
Geografia
Dominika Chrzanowska
211
WF
Jacek Klimaszewski
DS2
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
6.
12.55-13.40
Biologia
Hanna Szymańska
125
WDŻ
Ewa Kotyńska
129
Plastyka
Urszula Gremza
203
J. polski
Barbara Brzezińska
202
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
7.
13.50-14.35
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
J. polski
Barbara Brzezińska
202
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20

--

 


5c
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
J. polski
Barbara Brzezińska
202
2.
8.55-9.40
WF
Katarzyna Chyża
MS41
Godz. wych
Barbara Lajdorf
207
Informatyka
Krzysztof Klem
142
3.
9.50-10.35
Historia
Dariusz Mierzyński
205
WF
Katarzyna Chyża
MS41
WF
Katarzyna Chyża
MS41
Plastyka
Urszula Gremza
203
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
4.
10.45-11.30
Biologia
Hanna Szymańska
125
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
Technika
Krzysztof Klem
141
5.
11.50-12.35
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
J. polski
Barbara Brzezińska
202
J. polski
Barbara Brzezińska
202
Historia
Dariusz Mierzyński
205
J. polski
Barbara Brzezińska
202
6.
12.55-13.40
Matematyka
Iwona Lewończuk
201
Godz dyr/
Iwona Lewończuk
201
Geografia
Dominika Chrzanowska
211
Muzyka
Katarzyna Rodziewicz
216
J. polski
Barbara Brzezińska
202
7.
13.50-14.35
J. angielski
Barbara Lajdorf
207
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
8.
14.45-15.30
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
WF
Katarzyna Chyża
MS41
9.
15.35-16.20

--

 


6a
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
J. polski
Alina Wardowicz
208
WF
Katarzyna Chyża
MS41
Plastyka
Urszula Gremza
203
2.
8.55-9.40
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
WF
Katarzyna Chyża
MS41
J. polski
Alina Wardowicz
208
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
J. polski
Alina Wardowicz
208
3.
9.50-10.35
WF
Katarzyna Chyża
MS41
Geografia
Dominika Chrzanowska
211
J. polski
Alina Wardowicz
208
J. polski
Alina Wardowicz
208
Muzyka
Katarzyna Rodziewicz
216
4.
10.45-11.30
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
Historia
Dariusz Mierzyński
205
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
Technika
Krzysztof Klem
141
Historia
Dariusz Mierzyński
205
5.
11.50-12.35
Godz. Wych.
Krzysztof Klem
141
Informatyka
Krzysztof Klem
142
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
6.
12.55-13.40
Godz dyr/
Anetta Zdancewicz
206
Biologia
Hanna Szymańska
125
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
7.
13.50-14.35
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
WF
Katarzyna Chyża
MS41
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20

--

 


6b
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Technika
Krzysztof Klem
141
Historia
Katarzyna Paszko
205
2.
8.55-9.40
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
Godz. wych
Anetta Zdancewicz
206
3.
9.50-10.35
J. polski
Alina Wardowicz
208
Plastyka
Urszula Gremza
203
J. angielski
Grażyna Nieścior
129
Informatyka
Krzysztof Klem
142
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
4.
10.45-11.30
J. polski
Alina Wardowicz
208
WF
Jacek Klimaszewski
DS2
WF
Jacek Klimaszewski
DS2
WF
Jacek Klimaszewski
DS2
Muzyka
Katarzyna Rodziewicz
216
5.
11.50-12.35
Biologia
Hanna Szymańska
125
J. polski
Alina Wardowicz
208
J. polski
Alina Wardowicz
208
J. angielski
Grażyna Nieścior
129
WF
Jacek Klimaszewski
DS2
6.
12.55-13.40
Geografia
Dominika Chrzanowska
211
Historia
Katarzyna Paszko
205
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
J. polski
Alina Wardowicz
208
J. angielski
Grażyna Nieścior
129
7.
13.50-14.35
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20

--

 


6c
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
WF
Zbigniew Zajko
DS1
Geografia
Dominika Chrzanowska
211
Godz dyr/
Barbara Brzezińska
202
2.
8.55-9.40
Godz. wych
Barbara Brzezińska
202
Plastyka
Urszula Gremza
203
Historia
Dariusz Mierzyński
203
Informatyka
Krzysztof Klem
142
Muzyka
Katarzyna Rodziewicz
216
3.
9.50-10.35
J. polski
Barbara Brzezińska
202
Biologia
Hanna Szymańska
125
J. polski
Barbara Brzezińska
202
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
Technika
Krzysztof Klem
141
4.
10.45-11.30
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
J. polski
Barbara Brzezińska
202
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
J. polski
Barbara Brzezińska
202
5.
11.50-12.35
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
WF
Zbigniew Zajko
DS1
J. polski
Barbara Brzezińska
202
Historia
Dariusz Mierzyński
205
6.
12.55-13.40
WF
Zbigniew Zajko
DS1
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
Religia praw.
Mateusz Kiczko
223
Religia kat.
Piotr Harasimowicz
21
7.
13.50-14.35
WF
Zbigniew Zajko
DS1
8.
14.45-15.30
9.
15.35-16.20

--

 


8a
Data publikacji: 01.02.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
WF1
Jacek Klimaszewski
DS2
Fizyka
Natalia Pytel
218
J. polski
Alina Wardowicz
208
Fizyka
Natalia Pytel
218
Chemia
Raisa
Zieniuk
217
2.
8.55-9.40
WF1
Jacek Klimaszewski
DS2
EDB
Dominika Chrzanowska
211
WOS
Katarzyna Paszko
205
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
Chemia
Raisa
Zieniuk
217
3.
9.50-10.35
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
WF
Zbigniew Zajko
DS1
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
Historia
Dariusz Mierzyński
205
Historia
Dariusz Mierzyński
205
4.
10.45-11.30
Religia kat.
Elżbieta Borek
212
WF
Zbigniew Zajko
DS1
Informatyka
Krzysztof Klem
142
WF
Zbigniew Zajko
DS1
J. niemiecki
Iwona Misiejuk
129
5.
11.50-12.35
J. polski
Alina Wardowicz
208
Biologia
Hanna Szymańska
125
J. niemiecki
Iwona Misiejuk
129
WF
Zbigniew Zajko
DS1
J. polski
Alina Wardowicz
208
6.
12.55-13.40
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
WF1
Jacek Klimaszewski
DS2
Matematyka
Anetta Zdancewicz
206
J. polski
Alina Wardowicz
208
7.
13.50-14.35
Geografia
Dominika Chrzanowska
211
WOS
Katarzyna Paszko
205
WF1
Jacek Klimaszewski
DS2
J. polski
Alina Wardowicz
208
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
8.
14.45-15.30
J. angielski
Joanna Sołowianowicz
124
Godz. wych
Alina Wardowicz
208
WF
Zbigniew Zajko
DS1
9.
15.35-16.20
Godz dyr/
Alina Wardowicz
208
WF
Zbigniew Zajko
DS1

--

 

Astar Plany Lekcji.
http://www.astar05.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe nr 87 Białymstoku

ul. Magnoliowa 13, 15-669 Białystok
ADRESY EMAIL zsps5@um.bialystok.pl

TELEFONY KONTAKTOWE
Telefon: sekretariat  85 661-51-34
Telefon: portiernia 85 66-16-580
Telefon przedszkole 85 652 - 22 - 84
Telefon: kadry-księgowość 85 661-12-07


Powrót na początek strony